Privacy Policy GR

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Σεβόμαστε και δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και το προσωπικό απόρρητο κάθε επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής, «η Πολιτική») καθορίζει και εξειδικεύει την εν λόγω δέσμευσή μας.

Η Πολιτική μπορεί να αναθεωρείται ή/και ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή και άνευ ειδοποίησης. Η εκάστοτε ισχύουσα έκδοση της Πολιτικής θα αναρτάται αμέσως μόλις καταστεί εφικτό, προκειμένου να ενημερώνεται ο επισκέπτης/χρήστης, ο οποίος θα θεωρείται ότι αποδέχεται την νέα Πολιτική αν συνεχίσει να κάνει χρήση της Ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της. Για τον λόγο αυτό, κάθε επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την Πολιτική.

Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους της παρούσας καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από τη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύουν μετά την έναρξη ισχύος του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679) (στο εξής, ο «ΓΚΠΔ»).

Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους της Πολιτικής που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις σελίδες/υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

Βασικοί Ορισμοί

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Επεξεργασία

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή ο συνδυασμός, περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

1. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Η Ιστοσελίδα μας έχει σχεδιαστεί με τρόπο που επιτρέπει στον χρήστη να περιηγείται σε αυτή χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτει την ταυτότητα του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό στοιχείο τους. Ωστόσο, για την πρόσβαση ή και χρήση του χρήστη ορισμένων περιοχών ή υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, ενδέχεται να απαιτηθεί η εγγραφή του για την απόκτηση αναγνωριστικού ονόματος (username) και κωδικού πρόσβασης (password) ή/και συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική. Μπορεί να συλλέξουμε δεδομένα που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω είδη πληροφοριών:

Βασικές πληροφορίες που μας δίνει ο χρήστης κατά την εγγραφή του ως πελάτης (όπως όνομα, επώνυμο).

Στοιχεία που μας δίνει ο χρήστης για την εκτέλεση της συναλλαγής του (όπως διεύθυνση, Τ.Κ., τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, τρόπος πληρωμής). Συμπληρωματικά μπορεί να ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά.

Πληροφορίες που τυχόν παρέχει ο επισκέπτης/χρήστης (όπως στην ενότητα «παρατηρήσεις» της φόρμας αποστολής προïόντος).

Πληροφορίες που νομίμως συλλέγονται από δημόσια προσβάσιμες πηγές.

Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας στην ιστοσελίδα μας, θα ζητήσουμε από τον χρήστη το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τον ταχυδρομικό κωδικό της περιοχής του, την ηλεκτρονική του διεύθυνση, το τηλέφωνο, τα στοιχεία της πιστωτικής /χρεωστικής του κάρτας, τον τρόπο πληρωμής της παραγγελίας. Χρησιμοποιούμε τις εν λόγω πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε με τον χρήστη σχετικά με (i) την παράδοση της παραγγελίας, (ii) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (iii) για νέα προϊόντα που προσφέρουμε, (iv) ειδικές προσφορές, (v) παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν θέλει να λαμβάνει τέτοιου είδους επικοινωνίες αποστέλλοντας το αίτημα του μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

2. ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Θα έχουμε τη δυνατότητα να τηρούμε αρχείο και να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη/χρήστη, τα οποία θα περιέχονται σε γνώση μας, μέσω της Ιστοσελίδας. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα γίνεται μόνο κατόπιν συγκατάθεσης προς τούτο του επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος θα τα παρέχει οικειοθελώς με σκοπό την παροχή πρόσβασης στις ανωτέρω εφαρμογές ή υπηρεσίες που θα είναι διαθέσιμες μέσω της Ιστοσελίδας.

Η καταχώριση των δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη κατά την εγγραφή του στην Ιστοσελίδα θα συνεπάγεται την συγκατάθεσή του στην συλλογή, χρήση και διαβίβαση αυτών βάσει των όρων της παρούσας Πολιτικής. Ο επισκέπτης/χρήστης, ωστόσο, θα καλείται περαιτέρω ειδικώς και ρητώς να δώσει την συγκατάθεσή του προς τούτο, αποδεχόμενος την παρούσα Πολιτική πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του.

Ειδικότερα, ο επισκέπτης/χρήστης θα αποδέχεται και συγκατατίθεται όπως Εμείς υπό τους όρους της εφαρμοστέας νομοθεσίας όπως ισχύει, θα τηρούμε σε αρχείο και θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του που θα συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας, με σκοπό την πρόσβαση του επισκέπτη/χρήστη στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές, την εξυπηρέτησή του, την υποστήριξη και εκτέλεση της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης.

Διευκρινίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας από Εμάς, προορίζονται αποκλειστικά για τη διασφάλιση της λειτουργίας της εκάστοτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας και δεν θα χρησιμοποιηθούν από Εμάς ή οποιονδήποτε τρίτο και δεν θα διαβιβαστούν από Εμάς σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που θα συλλέγονται από Εμάς μέσω της Ιστοσελίδας, θα τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα ο επισκέπτης/χρήστης είναι εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία μας ή απαιτείται με βάση των επιδικωκόμενο σκοπό και θα διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης του επισκέπτη/χρήστη μαζί μας ή εφόσον εκλείψουν οι λόγοι επεξεργασίας που αναφέρονται στην παρούσα, λαμβάνοντας υπόψιν τυχόν υποχρεώσεις μας που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία.

Εκτός αν ρητά προβλέπεται στην Πολιτική ή για άλλον νόμιμο λόγο Εμείς δεν θα προβούμε άλλως στην κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση οποιασδήποτε πληροφορίας που Μας παρέχει ο κάθε επισκέπτης/χρήστης άνευ της συγκατάθεσης αυτού.

3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας αποτελεί υψίστης σημασίας προτεραιότητα για εμάς. Μεριμνούμε για τη λήψη όλων των κατάλληλων και οργανωτικών μέτρων για την προστασία της ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και διαθεσιμότητας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών έναντι της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης, κοινολόγησης, αλλοίωσης ή καταστροφής σε συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεση στο δικτυακό μας περιβάλλον είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιείται τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να προστατεύουμε τα δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών, Εμείς αδυνατούμε να εγγυηθούμε την πλήρη ασφάλεια των πληροφοριών που παρέχονται στην Ιστοσελίδα καθώς αυτό γίνεται με την ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ

Ο επισκέπτης/χρήστης διατηρεί ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματα που προβλέπονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και υπό τους όρους και προϋποθέσεις αυτής και συγκεκριμένα:

το δικαίωμα της ενημέρωσης σχετικά με τα δεδομένα του που επεξεργαζόμαστε

το δικαίωμα της πρόσβασης στα δεδομένα του που τηρούμε

το δικαίωμα της διόρθωσης αυτών

το δικαίωμα της διαγραφής αυτών

το δικαίωμα περιορισμού ή εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων του

το δικαίωμα φορητότητας αυτών σε άλλο υπεύθυνο ή εκτελούντα την επεξεργασία.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης εναντιωθεί με την επεξεργασία των δεδομένων του από Εμάς ή επιθυμεί να ανακαλέσει την συγκαταθεσή του (που θα έχει δοθεί προηγουμένως κατά τα ανωτέρω), θα το πράξουμε αμέσως μόλις παραλάβουμε τη σχετική γραπτή οδηγία/πράξη ανάκλησης. Η εναντίωση ή ανάκληση συγκατάθεσης θα συνεπάγεται ότι δεν θα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στην υλοποίηση των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική. Η ανάκληση της συγκατάθεσης ενεργεί μόνο για το μέλλον και δεν θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίσθηκε στην συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Εμείς θα είμαστε σε θέση να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα και μετά την ανάκληση της συγκατάθεσης μόνο στο μέτρο που θα επιτρέπεται από τον νόμο προκειμένου να ανταποκριθούμε στις νόμιμες υποχρεώσεις μας ή/και για να προασπιστούμε τα δικαιώματά μας.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, η Εταιρία θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος εντός των προβλεπομένων στην νομοθεσία χρονικών προθεσμιών ενημερώνοντας γραπτώς τον επισκέπτη/χρήστη για την ικανοποίηση του αιτήματος, άλλως για τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος ή την ικανοποίηση αυτού.

Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων του, κάθε επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με Εμάς και να υποβάλλει το αίτημά του εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Επιπλέον, αν ο επισκέπτης/χρήστης θεωρήσει ότι η επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα είναι παράνομη έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στην αρμόδια εθνική εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ΑΠΔΠΧ (https://www.dpa.gr/). Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας δεν θίγει οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα διοικητικής και δικαστικής προσφυγής.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Η Ιστοσελίδα μας δεν είναι σχεδιασμένη και δεν απευθύνεται σε ανηλίκους. Επομένως δεν επιθυμούμε τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που αφορούν παιδιά. Εάν περιέλθει σε γνώση σας οποιαδήποτε παροχή δεδομένων που αφορά ανηλίκους παρακαλείστε να μας ενημερώσετε άμεσα με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]